Welkom bij Trainingsbureau Sports & Behaviour

Wij zijn gespecialiseerd in gedragstraining voor jongeren

Oprichtster Tessa Blom is kinder-en jeugdpsycholoog en iedereen in het team van trainers heeft een achtergrond in de sportwereld. Bij S&B geloven we in een praktische manier van werken; jongeren leren het beste door te doen.

Door middel van oefeningen en rollenspelen ervaren ze zelf het effect van hun gedrag en is de kans het grootst dat ze hun gedrag willen veranderen. Naast het doen, kijken we erg naar wie de deelnemers zijn en wat ze later willen worden. Waar liggen hun kwaliteiten? En hoe kunnen we ze prikkelen om bepaalde keuzes te maken? Vaak weten ze wel hoe iets moet, maar gaat het om het maken van keuzes.

In overleg met de opdrachtgever kiezen we welke van onze trainingen het beste aansluit bij de jongere(n) waar we voor ingeschakeld worden.

Wij bieden groepsbegeleiding of persoonlijke coaching aan.

1 op 1 coaching met JES (Jouw Eigen Sportcoach)

Onze Trainingen

  • Sociale vaardigheidstraining
  • Agressieregulatietraining
  • Rots en Water
  • Faalangstreductietraining
  • Training op maat voor meiden
  • Training gericht op klassen waar een prettige en veilige leeromgeving onvoldoende aanwezig is
  • Cursus Jeugdsportbegeleider
  • Tools training: de sportieve sociale vaardigheidstraining
Meer info over de trainingen