In overleg met de opdrachtgever kiezen we welke van onze trainingen het beste aansluit bij de jongere(n) waar we voor ingeschakeld worden. 

Deze trainingen bieden wij aan

Klik op de training voor meer info

Tijdens de sociale vaardigheidstraining werken we aan de aan de algemene sociale vaardigheden van kinderen. Iedere les wordt op de doelgroep afgestemd, wat betekent dat we kijken naar de informatie van de aanmelders en wat de jongeren willen leren. Van iets vragen, gaan we naar onderhandelen, omgaan met kritiek, negeren of juist meer voor jezelf opkomen. Dit alles doen we door middel van rollenspelen en oefeningen.

Tijdens de rollenspelen worden situaties nagespeeld zoals die zich ook in de klas, op het schoolplein kunnen voordoen. De kinderen spelen altijd beide rollen, dus als er een rollenspel is met een leerling en een docent, spelen ze zowel de leerling als de docent. Dit doen we zodat de leerlingen inzicht krijgen in beide invalshoeken en zelf ervaren hoe iets overkomt. Vaak is iets helemaal niet verkeerd bedoeld en voelen ze zich vooral onbegrepen als de ander boos wordt of vervelend reageert.

Nu merken ze zelf hoe het overkomt en snappen ze hun eigen gedrag beter waardoor ze ook meer bereid zijn en in staat worden gesteld om het gedrag aan te passen. Dit is erg belangrijk, want kinderen, jong of oud, passen hun gedrag vooral aan als ze zelf overtuigd zijn van het nut ervan.

Ook hier gaat het er steeds om wat zij willen en hoe ze dat zelf aan kunnen passen. Naast de rollenspelen doen we ook andere oefeningen, afhankelijk van leeftijd en doelgroep. Zo zijn er spellen en opdrachten gericht op samenwerken, maar ook oefeningen waardoor ze kijken naar eigen kwaliteiten en waarbij ze op zichzelf moeten durven vertrouwen waardoor ze hun zelfvertrouwen vergroten.

Tijdens de emotieregulatietraining werken we, net als bij de sociale vaardigheidstraining, veel met rollenspelen en oefeningen zodat deelnemers zelf kunnen voelen hoe een bepaalde reactie overkomt. We gaan sneller door de basisvaardigheden heen en richten ons al snel op de onderdelen onderhandelen, voor jezelf opkomen, omgaan met terechte en onterechte feedback, negeren en omgaan met conflicten.

Een van de middelen om meer inzicht te krijgen in hun eigen gevoel en gedrag is de woedethermometer. Deze gebruiken we veel bij het bespreken van de rollenspelen. Met behulp van deze thermometer wordt het voor velen makkelijker om aan te geven hoe ze zich voelen en ze zien dat ze al op hun gedrag moeten letten als ze geïrriteerd zijn, zodat de emotie niet de overhand krijgt.

Ook wordt er aandacht besteed aan de houding en nonverbale taal van de deelnemers en doen we korte, praktische ademhalingsoefeningen die hen kunnen helpen controle te houden over hun eigen gedrag en gevoel.

Bij faalangst gaat het erom dat kinderen zelf last hebben van hun onzekerheid en daardoor een black-out kunnen krijgen tijdens een spannende situatie of dat ze spannende situaties gaan vermijden.

Door middel van oefeningen wordt gezorgd dat leerlingen hier minder last hebben. Belangrijk is het GGGG-schema en het veranderen van het denkpatroon; niet-helpende gedachten worden omgezet in helpende gedachten.

Daarnaast wordt er veel gekeken naar de goede eigenschappen van de leerlingen en leren ze dat ze veel meer op zichzelf kunnen vertrouwen dan ze denken.

De weerbaarheidstraining is bedoeld voor kinderen die erg onzeker zijn, moeite hebben in de omgang met leeftijdsgenoten en eventueel ook last hebben van pestgedrag. Bij deze training werken we veel met rollenspelen en oefeningen om de sociale vaardigheden te verbeteren. Het gaat hier vooral om basisvaardigheden.

Hoe zorg ik voor een goede eerste indruk, hoe speel ik samen met andere kinderen en hoe geef ik op een goede manier aan dat ik bepaald gedrag vervelend vind?

Daarnaast kijken we naar de sterke punten van de kinderen en jongeren en gaan we met hen kijken hoe ze daar zelf ook (weer?) meer van overtuigd kunnen raken.

Check de video van Het Jeugdjournaal, daar zie je Tessa en Diego en deelnemers van de Weerbaarheidstraining!

Vaak zien we dat er bij groepen meiden weer andere problemen spelen dan bij jongens. Bekend voorbeeld is het meidenvenijn waarbij meiden in een groep op een vervelende manier met elkaar omgaan, roddelen en buitensluiten waardoor het niet veilig voelt.

Ook hebben we de laatste jaren hebben meerdere keren het verzoek gehad om een training specifiek te ontwikkelen voor meiden, gericht op (seksuele) weerbaarheid en seksuele voorlichting. We maken de trainingen op maat afhankelijk van de vraag, de groepsgrootte en de leeftijd.

Tijdens de Tools Training werken we in kleine groepjes of 1-op-1 met de kinderen aan hun sociale vaardigheden. We geloven dat kinderen het meest leren als ze iets leuk vinden en door te doen. We doen veel oefeningen, spellen en andere vormen waardoor de kinderen zich meer bewust worden van hun eigen gedrag en hoe ze bepaalde situaties goed aan kunnen pakken waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen.

De Rots en Watertraining is een psychomotorische training. Dit betekent dat er veel fysieke oefeningen gedaan worden. Door middel van deze oefeningen, worden kinderen zich bewust van hun houding en hoe ze over komen op anderen.

De training is zowel voor kinderen die weerbaarder willen worden, als voor kinderen die willen leren zichzelf beter te beheersen. Bij de Rots en Watertraining gaat het om balans. Je moet zelf in balans zijn. Dit betekent letterlijk dat je stevig staat. Dat is je basis en vandaar kan je verder handelen. (Bijna) iedere oefening begint dan ook met stevig staan. Belangrijk hierbij is de ademhaling. Op die manier is er rust en sta je in je eigen kracht. Dit maakt dat je sterk bent en je bijvoorbeeld niet laat uitdagen of beïnvloeden door anderen.

We oefenen met het aangeven van grenzen, onderhandelen en het op verschillende manieren oplossen van eenzelfde situatie. De meeste mensen, en dus ook kinderen, zijn of iets meer ‘rots’ of iets meer ‘water’. In de training laten we zien dat beiden goed is, maar dat het ook hier gaat om balans. Soms moet je duidelijk nee zeggen, maar op andere momenten kan het goed zijn om juist wel ‘met de stroom’ mee te gaan.

De Weerbaarheidstraining bij het Het Jeugdjournaal

In deze extra uitzending van het Jeugdjournaal vertellen kinderen over de discriminatie die zij meemaken. Je ziet hierbij ook beelden van de Weerbaarheidstraining die gegeven wordt door de Sportpedagoog. (Na minuut 17:40 te zien).

Bekijk de video!

Klik op de training voor meer info

Tijdens de sociale vaardigheidstraining werken we aan de aan de algemene sociale vaardigheden van kinderen. Iedere les wordt op de doelgroep afgestemd, wat betekent dat we kijken naar de informatie van de aanmelders en wat de jongeren willen leren. Van iets vragen, gaan we naar onderhandelen, omgaan met kritiek, negeren of juist meer voor jezelf opkomen. Dit alles doen we door middel van rollenspelen en oefeningen.

Tijdens de rollenspelen worden situaties nagespeeld zoals die zich ook in de klas, op het schoolplein kunnen voordoen. De kinderen spelen altijd beide rollen, dus als er een rollenspel is met een leerling en een docent, spelen ze zowel de leerling als de docent. Dit doen we zodat de leerlingen inzicht krijgen in beide invalshoeken en zelf ervaren hoe iets overkomt. Vaak is iets helemaal niet verkeerd bedoeld en voelen ze zich vooral onbegrepen als de ander boos wordt of vervelend reageert.

Nu merken ze zelf hoe het overkomt en snappen ze hun eigen gedrag beter waardoor ze ook meer bereid zijn en in staat worden gesteld om het gedrag aan te passen. Dit is erg belangrijk, want kinderen, jong of oud, passen hun gedrag vooral aan als ze zelf overtuigd zijn van het nut ervan.

Ook hier gaat het er steeds om wat zij willen en hoe ze dat zelf aan kunnen passen. Naast de rollenspelen doen we ook andere oefeningen, afhankelijk van leeftijd en doelgroep. Zo zijn er spellen en opdrachten gericht op samenwerken, maar ook oefeningen waardoor ze kijken naar eigen kwaliteiten en waarbij ze op zichzelf moeten durven vertrouwen waardoor ze hun zelfvertrouwen vergroten.

Tijdens de agressieregulatietraining werken we, net als bij de sociale vaardigheidstraining, veel met rollenspelen en oefeningen zodat deelnemers zelf kunnen voelen hoe een bepaalde reactie overkomt. We gaan sneller door de basisvaardigheden heen en richten ons al snel op de onderdelen onderhandelen, voor jezelf opkomen, omgaan met terechte en onterechte feedback, negeren en omgaan met conflicten.

Een van de middelen om meer inzicht te krijgen in hun eigen gevoel en gedrag is de woedethermometer. Deze gebruiken we veel bij het bespreken van de rollenspelen. Met behulp van deze thermometer wordt het voor velen makkelijker om aan te geven hoe ze zich voelen en ze zien dat ze al op hun gedrag moeten letten als ze geïrriteerd zijn, zodat de emotie niet de overhand krijgt.

Ook wordt er aandacht besteed aan de houding en nonverbale taal van de deelnemers en doen we korte, praktische ademhalingsoefeningen die hen kunnen helpen controle te houden over hun eigen gedrag en gevoel.

S&B-Sports-and-Behaviour-Tessa-Blom

De weerbaarheidstraining is bedoeld voor kinderen die erg onzeker zijn, moeite hebben in de omgang met leeftijdsgenoten en eventueel ook last hebben van pestgedrag. Bij deze training werken we veel met rollenspelen en oefeningen om de sociale vaardigheden te verbeteren. Het gaat hier vooral om basisvaardigheden.

Hoe zorg ik voor een goede eerste indruk, hoe speel ik samen met andere kinderen en hoe geef ik op een goede manier aan dat ik bepaald gedrag vervelend vind?

Daarnaast kijken we naar de sterke punten van de kinderen en jongeren en gaan we met hen kijken hoe ze daar zelf ook (weer?) meer van overtuigd kunnen raken.

Bij faalangst gaat het erom dat kinderen zelf last hebben van hun onzekerheid en daardoor een black-out kunnen krijgen tijdens een spannende situatie of dat ze spannende situaties gaan vermijden.

Door middel van oefeningen wordt gezorgd dat leerlingen hier minder last hebben. Belangrijk is het GGGG-schema en het veranderen van het denkpatroon; niet-helpende gedachten worden omgezet in helpende gedachten.

Daarnaast wordt er veel gekeken naar de goede eigenschappen van de leerlingen en leren ze dat ze veel meer op zichzelf kunnen vertrouwen dan ze denken.

De Rots en Watertraining is een psychomotorische training. Dit betekent dat er veel fysieke oefeningen gedaan worden. Door middel van deze oefeningen, worden kinderen zich bewust van hun houding en hoe ze over komen op anderen.

De training is zowel voor kinderen die weerbaarder willen worden, als voor kinderen die willen leren zichzelf beter te beheersen. Bij de Rots en Watertraining gaat het om balans. Je moet zelf in balans zijn. Dit betekent letterlijk dat je stevig staat. Dat is je basis en vandaar kan je verder handelen. (Bijna) iedere oefening begint dan ook met stevig staan. Belangrijk hierbij is de ademhaling. Op die manier is er rust en sta je in je eigen kracht. Dit maakt dat je sterk bent en je bijvoorbeeld niet laat uitdagen of beïnvloeden door anderen.

We oefenen met het aangeven van grenzen, onderhandelen en het op verschillende manieren oplossen van eenzelfde situatie. De meeste mensen, en dus ook kinderen, zijn of iets meer ‘rots’ of iets meer ‘water’. In de training laten we zien dat beiden goed is, maar dat het ook hier gaat om balans. Soms moet je duidelijk nee zeggen, maar op andere momenten kan het goed zijn om juist wel ‘met de stroom’ mee te gaan.

Vaak zien we dat er bij groepen meiden weer andere problemen spelen dan bij jongens. Bekend voorbeeld is het meidenvenijn waarbij meiden in een groep op een vervelende manier met elkaar omgaan, roddelen en buitensluiten waardoor het niet veilig voelt.

Ook hebben we de laatste jaren hebben meerdere keren het verzoek gehad om een training specifiek te ontwikkelen voor meiden, gericht op (seksuele) weerbaarheid en seksuele voorlichting. We maken de trainingen op maat afhankelijk van de vraag, de groepsgrootte en de leeftijd.

De bovengenoemde trainingen vinden allemaal in kleine groepen plaats. Het kan echter ook zijn dat we met 1 of 2 trainers met grotere groepen werken, bijvoorbeeld als de sfeer in de hele groep verbeterd moet worden.

Soms is er in een groep of een klas een dynamiek ontstaan die maakt dat kinderen zich er niet prettig of veilig meer voelen. We komen dan eerst met de docent of andere betrokkenen overleggen en, indien gewenst, observeren. Vervolgens maken we een training op maat. Samen met de groepsleden zoeken we uit wat zij van de sfeer vinden, wat zij zouden willen veranderen en hoe ze denken daar zelf aan te kunnen bijdragen.

In de vervolglessen doen we oefeningen die het vertrouwen in henzelf en elkaar bevorderen en leren we hoe ze anders kunnen reageren en wat samenwerken hen op kan leveren, zodat ze daar zelf de winst van inzien

We werken al jarenlang voor en met jongeren die moeite hebben met school, hun thuissituatie en/of politiecontacten. Onze trainingen voor risicojongeren met sport als middel bieden hen zowel individueel als groepsgewijs een traject op maat. Hierbij werken we samen met de afdelingen Jeugd en Veiligheid van de stadsdelen, jongerenwerk en andere partners.

Tijdens de Skills Training werken we in kleine groepjes of 1-op-1 met de kinderen aan hun sociale vaardigheden. We geloven dat kinderen het meest leren als ze iets leuk vinden en door te doen. We doen veel oefeningen, spellen en andere vormen waardoor de kinderen zich meer bewust worden van hun eigen gedrag en hoe ze bepaalde situaties goed aan kunnen pakken waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen.

We geloven in groepstrainingen waarbij jongeren van elkaar leren, maar soms is 1 op 1 beter. We krijgen regelmatig de vraag om een jongere 1 op 1 te begeleiden en kijken dan samen met de aanmelder naar de beste vorm. Bij veel jongeren is dat de Skills Training met sport als middel, maar het kan bijvoorbeeld ook met de faalangstreductietraining of de weerbaarheidstraining zijn.