Shadowing

Individuele begeleiding op school aan cliënten met onderwijsproblematiek

Een begeleider verblijft in de klas

Een begeleider verblijft in de klas als shadow en is er voor het individuele kind voor het versterken van executieve functies binnen het onderwijssysteem.

Sinds twee jaar doen we dit op enkele scholen. Omdat we laagdrempelig en flexibel werken, krijgen we vaak out of the box vragen. En zo begeleiden we diverse leerlingen waarvan school aangeeft dat het niet goed gaat in de klas en dat er te veel incidenten zijn. In sommige gevallen mag het kind met behulp van onze begeleider in zijn klas blijven in afwachting van plaatsing op het speciaal onderwijs. We hebben ook leerlingen begeleid die na onze ondersteuning, eventueel in combinatie van andere begeleiding, in hun klas op het regulier onderwijs konden blijven.

Soms is het 1 dag in de week, soms een hele week. We kijken samen met de school naar de vraag en behoefte en zoeken daar dan een passende begeleider bij.

“Ik merk dat de sfeer in de klas erg veranderd is sinds onze begeleider er is en dan op een positieve manier! Er is veel minder spanning in de klas en de leerling waar het om gaat, is heel rustig”

Een directeur waar we een leerling in groep 8 begeleiden

Heb je vragen dan kun je mailen naar Tessa via tessa@senb.nu of haar bellen op 06-33315315.