Naast het geven van gedragstrainingen, richten we ons bij Trainingsbureau S&B ook op andere gebieden waar sport en hulpverlening elkaar raken. Om duidelijk te maken dat we hierbij geen winstoogmerk hebben, doen we dit vanuit een stichting: Stichting S&B.

De stichting is in 2013 opgericht en heeft naast Tessa Blom (initiatiefneemster) nog twee andere bestuursleden: Ageeth Grizell en Renske Wories. Onze doelstelling is om ieder kind met plezier te kunnen laten sporten.

Momenteel zijn we bezig met:

Gewoonvoormekaar.nl

Een website die vraag en aanbod bij elkaar brengt. De oproepen op deze site komen van jongeren of gezinnen die Roos en Tessa zelf begeleiden of via hun directe collega’s worden aangedragen.

Zo houden we het persoonlijk en zorgen we er zelf voor dat diegene die het echt nodig heeft, de donatie ontvangt en ook daadwerkelijk gebruikt. Dit kan gaan om een bijdrage voor zwemlessen tot een nieuwe fiets voor een leerling die anders moeilijk naar school kan komen.

Op microniveau een enorme bijdrage leveren aan het leven van iemand die het even niet zo makkelijk heeft. Gewoon voormekaar!

www.gewoonvoormekaar.nl

Sportpedagoog

Met het project Sportpedagoog willen we het pedagogisch klimaat bij sportverenigingen veranderen. De gedachte is dat de sportpedagoog een vertrouwd persoon moet worden binnen de vereniging om zo laagdrempelig en preventief ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning bieden we aan bestuur, trainers/coaches en spelers.

In de praktijk richten we ons het meeste op de trainers/coaches, omdat zij direct met de spelers werken en zo een grote invloed hebben op hun gedrag en spelplezier. Zie voor meer informatie: www.sportpedagoog.com

Special Heroes

Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsprogramma voor het speciaal onderwijs. Stichting S&B is verantwoordelijk voor alle cluster 4 scholen in Amsterdam. Zij hebben leerlingen die vanwege hun gedrag (tijdelijk) niet op het regulier onderwijs zitten. Voor deze leerlingen is het soms moeilijk om een passend sportaanbod te vinden. Dit terwijl het, juist voor hen, vaak prettig is om na schooltijd lekker te kunnen sporten.

Pass it on

Voor mij persoonlijk is de stichting een mooie kans om nog meer ‘door te geven’ aan de volgende generatie. Onderwijs is daarbij essentieel. Ik heb zelf hard gewerkt om mijn studie te betalen en weet dat dat niet altijd makkelijk is. Tegelijkertijd zou ik graag willen dat iedereen in Nederland gelijke kansen krijgt. Om hier een klein beetje aan bij te dragen, hebben we de volgende twee projecten opgezet:

  • Huiswerkbegeleiding bij voetbalverenigingen FC Amsterdam (Amsterdam Zuid-Oost) en s.v. Nieuw-West. Leden van deze verenigingen kunnen kosteloos huiswerkbegeleiding krijgen.
  • Scholarship: soms zijn de kosten van een studie een te hoge drempel. Vanuit Stichting S&B betalen we momenteel de studie van 2 jongeren. Uiteraard begeleiden we hen daar ook bij.

Nieuwsgierig naar onze projecten? Neem dan gerust contact met ons op.